Voor een jonge, kwaliteitsvolle en persoonlijke aanpak

Diensten

Starters

Uit ervaring weten we dat starters veel vragen hebben. Iedere starter heeft zijn eigen specifieke problemen en er zijn geen standaardantwoorden op een website terug te vinden.

Daarom nodigen we U graag uit voor een vrijblijvend gesprek.

In dit gesprek bespreken we alles wat specifiek voor U van toepassing is. We kijken wat van belang is voor Uw bedrijf. We geven U tips en adviezen. We helpen U om de juiste keuzes te maken, zoals de keuze tussen een eenmanszaak of vennootschap.

We leggen U uit wat wij voor U kunnen doen.  Zo kunnen we U alle opstartformaliteiten uit handen nemen. We trekken voldoende tijd uit om U volledig uit te leggen wat boekhouding voor U precies zal inhouden en wat van U verwacht wordt. We kijken waar we U bij kunnen helpen en wat we uit Uw handen kunnen nemen.

We blijven U na dit eerste gesprek bijstaan en we zijn steeds vlot bereikbaar voor iedere vraag.

Vrije beroepen

Door de jaren heen hebben we heel wat ervaring opgebouwd in de sector van de vrije beroepen. Hierdoor hebben we goeie contacten met de diverse ordes en instituten die deze beroepsactiviteiten regelen.

Vrije beroepen kunnen uitgebaat worden in heel wat verschillende soorten vormen: onder de vorm van een eenmanszaak of met enkele collega’s samen in een samenwerkingsverband. Iedere vrije beroeper kan er ook voor kiezen om een burgerlijke vennootschap op te richten.

U kunt op ons rekenen voor een juiste inschrijving bij de orde of het beroepsinstituut. We zijn vertrouwd met het oprichten van deze vennootschapsvormen en we zorgen ervoor dat Uw statuten overeenstemmen met de vereisten van Uw beroep.

We adviseren U wat betreft de boekhoudkundige vereisten en de juiste structuur voor Uw specifieke situatie. U kunt bij ons terecht voor Uw vragen inzake de aansprakelijkheden in Uw beroep en hoe U deze risico’s kan beperken.

Eenmanszaken

Heel wat van onze klanten werken onder de vorm van een éénmanszaak. Een eenmanszaak heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

Zo kent een eenmanszaak toch wel een aantal voordelen ten opzichte van vennootschappen. De kostprijs is beduidend lager. Eenmanszaken hebben ook een reeks heel interessante fiscale opportuniteiten.

Wij helpen U met de juiste opmaak van Uw verkoopfacturen en controleren Uw aankoopfacturen zodat er geen verrassingen zijn achteraf. We voorzien ieder kwartaal een bespreking om aan de hand van de boekhouding te kunnen inspelen op Uw vragen en bedenkingen. We geven U spontaan tips of een andere kijk op Uw activiteit. We verzorgen Uw btw-aangifte of staan U bij als U zelf de boekhouding doet. Onze resultaatsprognose in het begin van het jaar laat U toe om wat te plannen. We ramen voor U de voorafbetalingen en de verschuldigde sociale bijdragen. Voor het jaar ten einde is, krijgt U van ons al een goed ontwerp van het resultaat voor het afgelopen jaar ! We maken dit ontwerp op basis van de cijfers die we dan reeds te beschikking hebben en op basis van ons gesprek met U.  We optimaliseren de definitieve cijfers. Jaarlijks dienen we Uw aangifte in de personenbelasting in en voorspellen de belastingafrekening.

U kunt ook op ons beroep doen voor advies in verband met de aankoop van een woning of een bedrijfsgebouw. We helpen U graag bij de aanvraag van financieringen en U mag rekenen op onze expertise bij het verdedigen van Uw dossier bij de fiscale overheid.

Vennootschappen

Bij de oprichting van een vennootschap kunt U op ons rekenen voor een duidelijke uitleg en een stapsgewijze bijstand. Op basis van ons gesprek met U maken we een financieel plan op.  We begeleiden U in de contacten met Uw notaris, bankier en revisor.

We bespreken met U de volledige oprichtingsakte of wijzigingsakte en kijken na of de statuten op Uw maat moeten aangepast worden. We zorgen voor een juiste inschrijving in de kruispuntbank en bij de fiscale overheden.

Op regelmatige basis nodigen we U uit om de boeken en de cijfers te overlopen. Op z’n gesprek kan allerhande aspecten besproken worden: zowel naar investeringen, openstaande vorderingen, bankrelaties, risico’s, administratieve verplichtingen, wetswijzigingen, toekomstplannen, …

We dienen Uw btw-aangifte in of we begeleiden U indien U zelf Uw administratie doet. Na iedere aangifte bezorgen we U een resultaat en controleren we alle openstaande tegoeden of schulden. We analyseren Uw cijfers en houden U steeds op de hoogte. We zorgen ervoor dat de boekhouding steeds up-to-date gehouden wordt en we maken geen gebruik van ‘wachtrekeningen’ of ‘nog toe te rekenen bedragen’.  Hierdoor krijgt U vlot een correct zicht op Uw balans en resultaat.

We begeleiden U bij uw leningsaanvragen, subsidiedossiers, personeelsadministratie of een buitenlandse vestiging. We geven U advies bij de groei en uitbouw van Uw zaak. We kijken voor een optimalisatie in de verloning van de bedrijfsleider en een optimalisatie van de vennootschapsbelastingen. We zorgen voor Uw aangifte in de vennootschapsbelastingen en de neerlegging van de jaarrekening. We zijn steeds voorbereid om U bij een controle goed te kunnen verdedigen.

U kunt ook bij ons terecht voor waarderingen van Uw vennootschap, overdracht van Uw handelszaak, een fusie tussen vennootschappen of anderzijds een splitsing.  Ten slotte kunnen we U ook volledig bijstaan bij de vereffening van Uw vennootschap.